|

He Zhong Hua

Find out the Chinese Actor He Zhong Hua’s Age, Birthday, Height, Weight, Net worth, Biography, and Wiki information in Kpopwall.com

 

He Zhong Hua Profile and Bio:

He Zhong Hua is an actor from China. He was born on March 12, 1970 in Panshi, Jilin, China.

Full Name: He Zhong Hua
Profession: Actor
Age: 52
Date of Birth: 12-Mar-70
Birth Place: Panshi, Jilin, China
Country: China
Star Sign: Pisces
Height: 5 ft 9 in
Weight: Not known

Birthday:

He Zhong Hua was born in 1970, on Thursday the 12th of March.

Age:

He is currently 52 years old.

Birthplace and Residence:

He’s place of birth is Panshi, Jilin, China and he currently lives in China.

Height, Weight, and Blood type:

He Zhong Hua’s actual height is 5 feet 9 inches.

Height in Meter: 1.76
Height in Feet and inches: 5′ 9″
Weight in Kg: N/A
Weight in Pound (lbs): N/A
Blood Type: Not known

Zodiac Sign:

Zodiac Sign: Pisces
Zodiac Element: Passive
Zodiac Energy: Water
Opposite Zodiac Sign: Virgo
Zodiac Sign Gemstone: Amethyst  
Birth Flower: Bottlebrush
Chinese Zodiac: Dog

He Zhong Hua’s Ideal Type:

He Zhong Hua’s ideal type of personality is lovely, honest, prudent.

Education:

Education: N/A
University: N/A
High school / School: Jilin Opera School, Jilin College of the Arts

Family and Relationship:

Father’s Name: N/A
Mother’s Name: N/A
Spouse Name: N/A
Relationship Status: Unknown

Net Worth and Salary:

From various websites and interviews, we can get an idea about the income and net worth of He Zhong Hua. As of 2022, He Zhong Hua’s estimated net worth is 1 Million to 4 Million dollars. He has been able to acquire this net income and property due to being in the actor profession.

Net worth in 2022 $1 Million – $4 Million (approx.)
Salary in 2022 Not Available
Source of Wealth: actor
Estimated Wealth Verification Status: Unverified

Trivia and Facts:


He Zhong Hua’s star sign is Pisces and his birth flower is Bottlebrush.
His talent agency name is H&R Century Pictures.
As per his birth year 1970, he belongs to the Gen X generation.

Movies:


The Dream (2018) as Su Qin
Yuchi Gong (2013) as Li Shimin
Water Margin Heroes: Xu Ning (2012) as Xu Ning
Shaolin (2011) as General Tang
Martial Spirit (2010) as Zhong Cheng
Water Margin Heroes: Hua Rong (2008) as Pang Wan Chun

TV Series:


To Our Ten Years (2021)
Sword Snow Stride (2021) as Deng Taihe
Meng Xing Chang An (2021) as Li Deyu
Deep Lurk (2021)
Feng Shen Zhi Tian Qi (2021) as Jiang Ziya
New Horizon (2021)
Peace in Palace, Peace in Chang’an (2021) as Fang Xuanling
Immortality (2021) as Nangong Liu
The Promise of Chang’an (2020) as Xiao Chengli
Love and Redemption (2020) as Chu Lei
Dance of the Sky Empire (2020) as Zi Ji
Autumn Cicada (2020) as Lao He
Ever Night 2 (2020) as Liu Bai
Sword Dynasty (2019) as Tuoba Wuchou
The Lost Tomb 2: Explore with the Note (2019) as Chenpi A’si
Listening Snow Tower (2019) as Bai Di
The Investiture of the Gods (2019) as Yang Zicheng
Ever Night (2018) as Sword Saint Liu Bai
Swords of Legends 2 (2018) as Yuan Emperor
Ashes of Love (2018) as Tai Wei (Heavenly Emperor)
The Destiny of White Snake (2018) as White Emperor
The Taoism Grandmaster (2018) as Zhang Dashun
When We Were Young (2017) as Xu Kongyuan
Xuan-Yuan Sword: Han Cloud (2017) as Xu Zhi
Legend of Dragon Pearl (2017) as Li Dingguo / Li Defu
Fighter of the Destiny (2017) as as Taizong
Tai-chi Master: The Ultimate Gateway (2017) as Chen Qingyuan
The Legend of Flying Daggers (2016) as Xue Qingbi
Magnificent Sword with Beauty (2016) as Duan Peilun
The Legend of Chusen (2016) as Reverend Dao Xuan
The Mystic Nine (2016) as train station manager
The Door (2016) as Zhao Wuji
The Fatal Mission (2016) as Song Xilian
The Ladder of Love(2016) as He Zhiyuan
The Legend of Zu (2015) as Sect Leader of Wu Dang
Miss Unlucky (2015) as Xi Shuai’s father
My Amazing Bride (2015) as Wei Chang Hou
A Scholar Dream of Woman (2015) as Xuan Zedian
Legend of Fragrance (2015) as Wen Zhen Zhuang
The Deer and the Cauldron as Chen Jinnan
Wu Di Tie Qiao San (2014) as Liang Genfa
Prince of Lan Ling (2013) as Gao Zhan
Shou Wang (2013) as Zhao Baojun
Arbiter of Kaifeng Mystery (2012) as Hou Dengning
Great Trade Route (2012) as Hao Wushang
Ma Yong Zhen (2012) as Xue Changchun
Legend of the Military Seal (2012) as Chang Tinghou
Lotus Goddess (2011) as Lu Chunyang
Arbiter of Loyalty unto Death (2011) as Zhao Yang
Arbiter of the Seven Heroes and Five Gallants (2010) as Nangong Yuyao
Gai Xia Legend (2009) as Gao Bujiu
Mysterious Female Spy (2009) as Li Xiaotian
Days After Graduation (2009) as Xie Dongpeng
8 Avatar (2009) as Lu Yan / Lu Dongbin
Message Thunder Daring Vanguard (2008) as Lu Jianfeng
Fei Chang Nu Sheng as Kong Bin
Bian Fang Feng Bao (2007)
How Much Sorrow Do You Have (2007) as Meng Chang
Shun Niang (2007) as Zhou Han
Ya Nu Qing Shen (2007) as Yan Chengwu
Liao Zhai 2 (2007) as Prince Feng
Long Men Shi Zhan (2006) as Ningzhu Yuxin
Fall in Love with You Before the Sunset (2006) as Lin Huazhong
Young Justice Bao III (2006) as Pang Tong
Mother Love Me Once Again (2006) as Lu Jinhua
Venus Love (2005) as Zhong Yang
Huang Fei Hong and Thirteenth Aunt (2005) as Zha Fangbu
Fugitive (2005) as Seventh Prince
Da Qing Xi Yuan Lu (2005) as Wang Zhifu
Ming Yang Hua Gu (2004) as Liu Shan
Da Zhai Men 2 (2003) as Qu Beiyuan
Lie Huo Jin Gang (2003) as Xiao Fei
Da An Zhui Zong (2003) as Yang Zi
Meteor, Butterfly, Sword (2002) as Lu Xiangchuan
Shao Nian Huang Fei Hong (2002) as Huang Qiying
Smart Kid (2001) as Wu Dayong
Dao Ge Zhi Duan Dao Xing (2001) as Chang Sheng
Anti-Smuggling Team For Serious Cases (2001) as Liu Pengyun
The Chinese Hero (2001) as Shuang Sheng
Storm of the Dragon (2000) as Murong Shan
San Shao Ye De Jian (2000) as Xie Xiaofeng
King of Beggars: Su Can (2000) as Kang Xi
Young Justice Bao (2000) as Chen Liang
Dao Ge Zhi Hui Xuan Dao (1999) as Qiu Jiye
The Love Story in the Fantasy Land (1999) as Lu Ke
Master Ma (1998) as Luo Zhan
Dong Qu Chun Lai (1996) as Li Laiyang
Cang Liang Hou Tu (1995) as Tan Hui
Bao Cheng Zhu Zui (1994) as Feng Xinhua
Yu Xie Lang Shan (1993) as Ding Xi
Duo Qing Jian Ke (1990) as Xing Wuming
Kang De Di Yi Bao Biao Chuan Qi (1986)
Movies
The Dream (2018) as Su Qin
Yuchi Gong (2013) as Li Shimin
Water Margin Heroes: Xu Ning (2012) as Xu Ning
Shaolin (2011) as General Tang
Martial Spirit (2010) as Zhong Cheng
Water Margin Heroes: Hua Rong (2008) as Pang Wan Chun

TV Shows:


Not found.

Awards:


Award information not found.

Is He Zhong Hua Still Alive?

He is still alive.

Social Profile:


Baidu Profile of He Zhong Hua
Weibo Profile of He Yun Qing
Wikipedia Profile


Source: Wiki and Interviews (CC BY 3.0)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.