|

Norman Tsui

Find out the Hong Kong Actor Norman Tsui’s Age, Birthday, Height, Weight, Net worth, Biography, and Wiki information in Kpopwall.com

 

Norman Tsui Profile and Bio:

Norman Tsui is an actor from Hong Kong. He was born on October 16, 1950 in Xinhui, Guangdong, China. Norman Tsui’s English name is Norman.

Full Name: Norman Tsui
Profession: Actor
Age: 72
Date of Birth: 16-Oct-50
Birth Place: Xinhui, Guangdong, China
Country: Hong Kong
Star Sign: Libra
Height: 5 ft 11 in
Weight: Not known

Birthday:

Xu Shao Qiang (Tsui Siu Keung) was born in 1950, on Monday the 16th of October.

Age:

He is currently 72 years old.

Birthplace and Residence:

Norman’s place of birth is Xinhui, Guangdong, China and he currently lives in Hong Kong.

Height, Weight, and Blood type:

Norman Tsui’s actual height is 5 feet 11 inches.

Height in Meter: 1.8
Height in Feet and inches: 5′ 11″
Weight in Kg: N/A
Weight in Pound (lbs): N/A
Blood Type: Not known

Zodiac Sign:

Zodiac Sign: Libra
Zodiac Element: Assertive
Zodiac Energy: Air
Opposite Zodiac Sign: Aries
Zodiac Sign Gemstone: Chrysolite
Birth Flower: Daisy
Chinese Zodiac: Tiger

Norman Tsui’s Ideal Type:

Norman Tsui’s ideal type of personality is brave, confident, competitive.

Education:

Education: N/A
University: N/A
High school / School: N/A

Family and Relationship:

Two Sons and two daughters.

Father’s Name: N/A
Mother’s Name: N/A
Spouse Name: N/A
Relationship Status: Married

Net Worth and Salary:

From various websites and interviews, we can get an idea about the income and net worth of Norman Tsui. As of 2023, Norman Tsui’s estimated net worth is 1 Million to 5 Million dollars. He has been able to acquire this net income and property due to being in the actor profession.

Net worth in 2023 $1 Million – $5 Million (approx.)
Salary in 2023 Not Available
Source of Wealth: actor
Estimated Wealth Verification Status: Unverified

Trivia and Facts:


Norman Tsui’s star sign is Libra and his birth flower is Daisy.
As per his birth year 1950, he belongs to the Baby Boomer generation.

Movies:


West Chu Hero (2021)
Rivers and Lakes (2021)
Rosefinch Floor (2021)
Cliff Treasure (2021)
Fong Sai-Yuk (2021)
Hou Yi (2021)
True Legend – King of Beggars (2021)
Yang Jian (2021)
Mr. One Eyebrow (2021)
Cleaning Injustice (2021)
Song Ci – Scarecrow Case (2021)
Demon-Catching Record (2021)
The Wind Blows on (2021)
Crazy Bee (2021)
Huge Beast 2 (2021)
Chivalrous Woman (2021)
Ice Beauty (2021)
Yan Chixia (2021)
Drunken Boxing (2021)
People’s Interests (2021)
City Without Phases (2021)
Lei Zhenzi (2020)
Lanruo Traveler (2020)
Crazy Wang Er (2020)
Ma Yongzhen’s Dragon Whip (2020)
Yan Chixia Legend (2020)
Boy Protector (2020)
Hopeless Situation (2020)
My Fairy Girlfriend (2020)
Monster Hunters (2020)
The Bride with White Hair (2020) as Eunuch Wang
Xuan Tian (2020)
Kung Fu Master Su 2 (2020) as Noshaku Yamamoto
Kung Fu Master Su (2020) as Noshaku Yamamoto
New Fong Sai-Yuk Prequel (2020)
The Enchanting Phantom (2020) as Lao Lao
Dragon Hunter 1 (2020)
Xuantian Fengyun (2020) as Ma Xiaotian
Hey! Little Bones (2020) as Xuan Tian
Dragon Capital (2019)
Anti-fraud Hero (2019)
The King of Arms (2019)
New Fong Sai-Yuk (2019)
Desert 7 Heroes (2019)
The Sword Legend (2019)
Jade Dynasty (2019) as Cangsong Daoren
Dark Light of the Heart (2019)
The Legend of Zu 2 (2019) as Elder Kun Lun
Hey! Small Bone (2019)
Tiger Gate Protector (2019)
The Four 2 (2019)
Ji Xian Shi Ji X Ji Hua (2019) as Ke Li Si
Zhu Xian (2018) as Village Leader Wang
The Four (2018)
Nocturnal Medicine (2018)
Candle Fairy (2018)
Assassins of Brotherhood (2018)
Defying Chase (2018) as Nana’s father
Deadly Treasure Hunt (2018) as Jin Sansheng
Knife Shocks Jianghu (2018)
Plan X (2018)
Hot-Blooded Jianghu (2018)
3 Idiots (2018)
Guang Dong Shi Hu Su San: Kang Long You Hai(2017)
Yi Neng Gao Shou (2017) as Mr. Ying
Qiu Hun Li Xian Ji (2017)
Shi Kong Te Zhan Ju (2017) as Ying Zheng
Final Mission (2017) as Yuan Dahu
Happy Ghost Fights Teddy Boy (2017)
Challenger (2017) as Wang Hai
Thank for Destiny (2017)
Space Special Force (2017)
Strange Ability Master (2017)
Little Lucky (2017) as Wan’er’s father
Gecko King (2017)
Meet Again One Thousand Years Later (2017) as Chief of Sheng Long Ju
Marriage Adventures (2017)
Robot Boyfriend (2017)
Song Dynasty Hunter (2016)
Rich Idiot in Hengdian (2016)
Eerie Meal (2016)
Sword Master (2016)
Revenge of Gold (2016) as Long Ye
Escape Route (2016) as Shu Xiang
Fight in Causeway Bay (2016) as Mysterious Person
Strange Battle (2016) as Shiyuan Tailang
Life and Death Battle (2016) as Xu Donghai
Ulterior Motive (2015)
The Invincible Piglet (2015) as Magic Coach
The Violin (2014)
Ji Du (2014)
Xiao He Shang Da Dang Jia (2013)
Dream Road (2011)
Choy Lee Fut Kung Fu (2011) as Taekwondo Coach
Gu Shang Qian Shi Qian (2010)
Biao Xing Tian Xia Qian Zhuan (2010) as Luo Zhen
Just Call Me Nobody (2010) as Eunuch Cheng
Dream Home (2010) as Sheung’s father
The Master Thief (2010)
Zone of Death (2009) as Liu Tianhe
The Bloody Blade (2009) as Liu Tianhe
Uncover Inside Story (2009) as Liu Tianhe
The Forbidden Legend: Sex & Chopsticks II (2009) as Simon Tate
The Forbidden Legend: Sex & Chopsticks (2008) as Simon Tate
Lethal Justice (2007) as Luo Dun
Fu Zi Shen Tan (2007) as Liao Zhenhong
The House of the Sword (2006)
A Swordsman’s Tale (2004) as Zuo Sanduo
Fairy Legend (2004)
Jiang Hu (2004) as Big Lungs
The Kingdom of Darkness (2004)
Third Month Three (2004)
Kung Fu in Japan (2002) as Ye Tian Gui Yi
Inner Senses (2002) as Mr. Chu
Kung Fu in Japan (2002)
Teenage Gambler (2002) as Hong Zhan-Tien
Meng Gui Nuo Yan (2001) as Reverend Chang Mei
Lethal Justice (2001)
Homicidal Maniac (2000)

TV Series:


Word of Honor (2021) as Bi Changfeng
The Twin Flower Legend (2020) as Dou Yinghua / Dong Ting
Yi Jian Heng Kong (2019) as Yuchi Moto
The World is Not Fraudulent (2019) as He Lao
The Legend of Jade Sword (2018) as Xuanji Laozu
Battle Through the Heavens (2018) as Nalan Jie
The Legend of Jasmine (2018) as Nuer Haci
Ode to Gallantry (2017) as Xie Yanke
Youth Huo Yuan Jia (2017) as Huo Endi
Mystery Kill (2016) as Xiao Caocao
Blade Warrior (2016) as Xiao Chongba
Hope Mission (2016) as Shozo Sakai
Chronicle of Life (2016) as Ao Bai
Liao Zhai New Compilation (2015) as Qu Qinglei
Jin Yu Yao (2015) as Xing Dong
Severe Winter (2015) as Zhang Hanmin
Xian-Xia Sword (2015) as He Ji
Wo De Lao Qian Sheng Ya (2015)
Tie Xie Qing Qi Bing (2014) as Heng Tian
Miss Assassin (2013) as Ji Wang
The Hero of Swallow (2013) as Ma Dashuai
Sharp Arrow Operation II (2013) as Shankou Hongyi
Heroes in Sui and Tang Dynasties (2013) as Yuwen Huaji
Jin Sha (2013)
Ma Yong Zhen (2013) as Xue Changchun
Bandit of the Brothers (2012) as Songben Tailang
Bo Yi (2012) as Ying Sen
My War (2012) as Heimu Ye Sanlang
Mystery in the Palace (2012) as Shang Kexi
The Kitchen (2012) as Bu Lunuo
Min Guo En Chou Lu (2012) as Chen Shanren
Judgement of Hong Wu (2012) as Zhu Liangzu
Guan Xiang (2011) as A Ji
Secret War Tai Yang Mountain (2011) as Tianzhong Minlang
Tracking Knights Phantom (2011) as Shangguan Tianye
The Mantis Killer (2011) as Daotian Qingyi
A Swordsman in Wilderness (2010) as Zhan Tianyun
Chief Butler (2010) as Wen Guoxuan
Gan Si Dui (2010) as Dadao Chuanfu
Die Xie Qian Tang Jiang (2010) as Chief
Who’s the Hero (2010) as Wang Dao
Xiao Li Fei Dao Shangguan Jin Hong (2008)
Pan Nu (2008)
Legend of the Fist: Chen Zhen (2008) as Zuo Teng
East Hegemon (2008) as Hei Ze Tai Lang
Jun Zi Hao Qiu (2007) as Sha Li
The Jade King (2006) as Feng Chongcai
The Patriotic Knights (2006) as Meng Shen Tong
Da Han Tian Zi 3 (2005) as Prince Ye Lang
Wu Dang 2 (2005) as Sha Potian
Jing Wei Tian Hai (2005) as Zhu Rong
Zui Jian En Chou Lu as (2004) Di Gengtang
My Date with a Vampire III (2004) as Yue Fei
The Legend of Magic Mirror (2004) as Yin Zhong
Paradise (2003) as Yin Zhong
Qi Pin Qin Chai Liu Luo Guo (2003) as Qian Long
Meteor, Butterfly, Sword (2002) as Prince Wan Peng
The New Adventures of Chor Lau Heung (2001) as Xue Xiaoren
State of Divinity (2000) as Xiang Wentian

TV Shows:


Not found.

Awards:


Award information not found.

Is Norman Tsui Still Alive?

He is still alive.

Social Profile:

Will be updated.


Source: Wiki and Interviews (CC BY 3.0)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *