|

Zong Feng Yan

Find out the Chinese Actor Zong Feng Yan’s Age, Birthday, Height, Weight, Net worth, Biography, and Wiki information in Kpopwall.com

 

Zong Feng Yan Profile and Bio:

Zong Feng Yan is an actor from China. He was born on July 22, 1978 in Qingdao, Shandong, China.

Full Name: Zong Feng Yan
Profession: Actor
Age: 45
Date of Birth: 22-Jul-78
Birth Place: Qingdao, Shandong, China
Country: China
Star Sign: Cancer
Height: 5 ft 10 in
Weight: Not known

Birthday:

Zong Feng Yan was born in 1978, on Saturday the 22nd of July.

Age:

He is currently 45 years old.

Birthplace and Residence:

Zong’s place of birth is Qingdao, Shandong, China and he currently lives in China.

Height, Weight, and Blood type:

Zong Feng Yan’s actual height is 5 feet 10 inches.

Height in Meter: 1.79
Height in Feet and inches: 5′ 10″
Weight in Kg: N/A
Weight in Pound (lbs): N/A
Blood Type: Not known

Zodiac Sign:

Zodiac Sign: Cancer
Zodiac Element: Passive
Zodiac Energy: Water
Opposite Zodiac Sign: Capricorn
Zodiac Sign Gemstone: Emerald  
Birth Flower: Grevillea
Chinese Zodiac: Horse

Zong Feng Yan’s Ideal Type:

Zong Feng Yan’s ideal type of personality is animated, active, energetic.

Education:

Education: Beijing Film Academy
University: N/A
High school / School: N/A

Family and Relationship:

Father’s Name: N/A
Mother’s Name: N/A
Spouse Name: N/A
Relationship Status: Unknown

Net Worth and Salary:

From various websites and interviews, we can get an idea about the income and net worth of Zong Feng Yan. As of 2023, Zong Feng Yan’s estimated net worth is 1 Million to 2 Million dollars. He has been able to acquire this net income and property due to being in the actor profession.

Net worth in 2023 $1 Million – $2 Million (approx.)
Salary in 2023 Not Available
Source of Wealth: actor
Estimated Wealth Verification Status: Unverified

Trivia and Facts:


Zong Feng Yan’s star sign is Cancer and his birth flower is Grevillea.
As per his birth year 1978, he belongs to the Gen X generation.

Movies:


Ba Shi Wei 3 (2019)
Ba Shi Wei 2 (2019)
Deadal Treasure (2018)
Me and the Traitor, Dad (2018)
Ba Shi Wei (2017)
Beauty and Sword (2017)
Two Wonderful Flowers (2017)
Dream Wedding (2015) as Mike
The Game of Hide and Seek (2013) as Li Mingguo
Baby Run (2013) as Li Baosheng
Summer’s Lie (2013)
The Flight of Youth (2012)
Bao Rang (2012)
Rainbow After The Rain (2009) as Yu Lei’s father
Fish in Seven Second (2008) as Hai Yuan
Feng Yu Shao Nian (2009) as Yu Fusheng
Love is Not Black or White (2008) as Han Yi
Niu Lang Zhi Nu Break Up (2006) as Ximen Chuixue
Nu Xing Jing (2006) as Kang Kai
Gray Road (2002) as Long Yu
Sheng Si Su Di Bu Di (1998) as Shan Di
Mother, Come Home Quickly (1996) as Ah Jian

TV Series:


Yi Pian Bing Xin Zai Yu Hu (2021)
Legend of Wu Zi Xu (2021)
Jin Wu Wei (2021)
The Detective (2021) as Ouyang Ding Xian
The Legends of Monkey King (2021) as Ling Yunzi
The New Version of the Condor Heroes (2021) as Jinlun Fawang
Legend of Fei (2020) as Zhou Yitang
Psych-Hunter (2020) as Yuan Zhen
Renascence (2020) as Luo Bin
Qing Qing Zi Jin (2020) as Sun Wei
Qing Feng Ming Yue Jia Ren (2020) as Emperor Song Huizong
Ever Night 2 (2020) as Li Peiyan
Sword Dynasty (2019) as Ba Lixue
The New Dragon Gate Inn (2019) as Chang Man
The Land of Hope (2019) as Dong Wangchun
Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre (2019) as Fan Yao
Ke Ai De Zhong Guo (2019) as Qiao Xinming
Yu You and her County Clerk (2018) as Qi Juming
The Legend of Jasmine (2018) as Ajige
The Grainfield (2017) as Qianlong Emperor
Song of Phoenix (2017) as King Xuan of Qi
Yu Cheng Long (2017) as Chen Jingting
Legend of the Condor Heroes (2017) as Wanyan Hong Lie
The Legend of Flying Daggers (2016) as Shangguan Jin Hong
Left Eye Unusual Story (2016) as Mo Fei
The Legend of Chusen (2016) as Zeng Shuchang
Embracing Happiness (2016) as Yang Baiyan
Singing All Along (2016) as Liu Yan
Switch of Fate (2016) as Fang Cheng
Legend of Nine Tails Fox (2016) as Emperor
Shen Gong Chuan Qi (2016) as Ye Tianhe
The Legend of Zu (2015) as Taiqing Zhenren
Da Shun (2015) as Yu Shun
Detectives and Doctors (2015) as Prince Wei
Tian Ya Nu Ren Xin (2015) as Huang Xishan
My Amazing Bride (2015) as Wang Xiajun
The Waves (2015) as Peng Tao
Love Yunge from the Desert (2015) as Yun Ge’s father
Love and Hatred of Snow (2015) as Fang Hongyuan
The Four (2015) as Prince Wu Hen
Super Cinderella (2015) as Zhang Xiaozheng
Gorgeous Workers (2015)
The Romance of the Condor Heroes (2014) as Ouyang Feng
Swords of Legends (2014) as Reverend Hansu
Cosmetology High (2014) as Wu Sansi
Marry Him Or Not (2014) as Jiang Junjie
New Mad Monk (2014) as Mei Fuqi
Athena (2013) as Chief Liang
The Demi-Gods and Semi-Devils (2013) as Murong Fu
Swordsman (2013) as Qu Yang
Chuang Tian Xia (2013) as Heye Changfu / Gui Nanna
Prince of Lan Ling (2013) as Yuwen Yu
Jia You Ma Ma (2012) as Yao Zi Yang
Precious (2012) as Dong Yufeng
Magic Blade (2012) as Yan Nanfei
The Mother’s Heart (2012) as Wang Shihong
The Moses Code (2012) as Lu Haoran
Die Xie Bian Cheng (2012) as Tian Shaoquan
Love Garden (2012) as Himself
Family Reunion (2011) as Jin Sanlang / Liu Shiwen
New My Fair Princess (2011) as Gao Ming / Gao Liang
Love Can Come Again (2011) as Chen He
Palace (2011) as Yin Reng
Spell of the Fragrance (2011) as Su Yimo
Ru Ci Hun Yin (2010) as Lin Tianhai
Meteor Shower (2009) as Lin Xiaoli
Chinese Paladin 3 (2009) as King of Jiang
Shan Liang Bei Hou (2009) as Yang Yang
Da Ci Shang (2009) as Zhang Renhe
Chuan Niang Wen Hui (2008) as Hong Wenguang
Shi Da Qi Yuan (2008) as Emperor
The Last Princess (2008) as Jing Shou
The Legend of Chu Liuxiang (2007) as Sun Xuepu
Shun Niang (2007) as Lai Jiacong
Ming Dynasty (2007) as Prince Xin
The Fairies of Liao Zhai (2007) as Emperor
The Story of Zhen Guan (2007) as Min Guoqi
The Legend and the Hero (2007) as Xiao Yin
The Young Warriors (2006) as Virtuous Eight Prince
I Love You, Goodbye (2006) as Lin Qiang
Feng Liu Xi Wang (2006) as Zheng Xueyang
Kua Guo Xin Niang (2005) as Ge Dingao
San Jie Huang Bang (2005) as Zhu Youjian / A San
Lotus Lantern (2005) as Qian Tiezhu
Soaring Ambition Justice Bao (2005) as Tang Qing
Liu Lao Lao Wai Zhuan (2004) as Jia Huan
Secret History of the Crown Prince (2004) as Long Keduo
Li Wei the Magistrate (2004) as Nian Zhifu
Sha Wang Chuang Tian Xia (2004) as Han Jiang
The Young Imperial Envoy (2004) as Lan Fang
A Chef Becomes An Official (2004) as Qian Guang
Dui Men Dui Mian (2003) as Zhao Jiang
Rose, Rose, I Love You (2002) as male model
Movies
Ba Shi Wei 3 (2019)
Ba Shi Wei 2 (2019)
Deadal Treasure (2018)
Me and the Traitor, Dad (2018)
Ba Shi Wei (2017)
Beauty and Sword (2017)
Two Wonderful Flowers (2017)
Dream Wedding (2015) as Mike
The Game of Hide and Seek (2013) as Li Mingguo
Baby Run (2013) as Li Baosheng
Summer’s Lie (2013)
The Flight of Youth (2012)
Bao Rang (2012)
Rainbow After The Rain (2009) as Yu Lei’s father
Fish in Seven Second (2008) as Hai Yuan
Feng Yu Shao Nian (2009) as Yu Fusheng
Love is Not Black or White (2008) as Han Yi
Niu Lang Zhi Nu Break Up (2006) as Ximen Chuixue
Nu Xing Jing (2006) as Kang Kai
Gray Road (2002) as Long Yu
Sheng Si Su Di Bu Di (1998) as Shan Di
Mother, Come Home Quickly (1996) as Ah Jian

TV Shows:


Not found.

Awards:


Award information not found.

Is Zong Feng Yan Still Alive?

He is still alive.

Social Profile:


Baidu Profile of Zong Feng Yan
Weibo Profile of Zhuang Sen
Wikipedia Profile


Source: Wiki and Interviews (CC BY 3.0)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *